Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА
КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА
  • Дата на раждане : 12/05/1970 Плевен, България
  • Професия: инженер;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС: 43 НС;
  • E-mail: klavdya.gancheva@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
23/11/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно интеграция на хората с увреждания на пазара на труда.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
01/03/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно ефект на мерките, свързани със защита на служителите срещу неизплащането на трудови възнаграждения и обезщетения от работодателя.
Отговорено в зала на 01/03/2019.
17/05/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно статистически данни за онкологични заболявания в обл. Велико Търново и страната.
Писмен отговор на 17/05/2019.
17/05/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно възможностите за социално включване на възрастните хора над 60 години.
Отговорено в зала на 17/05/2019.
27/09/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно възможности за запазване на трудовата ангажираност на лицата в пенсионна възраст.
Отговорено в зала на 27/09/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-24
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС