Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
  • Дата на раждане : 06/06/1973 Стара Загора, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: boris.karchev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по земеделието и храните
член 09/09/2020 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
15/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проект за обходен път на гр. Казанлък след тунела под Шипка, осигуряващ връзка на републикански път I-5 с републикански път I-6.
Отговорено в зала на 15/03/2019.
27/03/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно инвестиционно намерение за площ "Свети Никола" на дружеството "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД на територията на следните общини - Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Братя Даскалови и Брезово.
Писмен отговор на 27/03/2020.
27/03/2020
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно инвестиционно намерение на дружеството "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД за площ "Свети Никола" на територията на общините Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Братя Даскалови и Брезово.
Писмен отговор на 27/03/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-24
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС