Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ
РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ
  • Дата на раждане : 06/02/1977 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС: 43 НС;
  • E-mail: radoslav.stoychev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
26/05/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно използването на еднодневните трудови договори в селското стопанство.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация и реконструкция на път II-37 Джурово-Етрополе-Златица /Златишки проход/.
Писмен отговор на 14/07/2017.
13/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно водоснабдяване и състояние на водопреносната система в с. Владо Тричково, общ. Своге, Софийска област.
Писмен отговор на 13/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно подготовката на зимния туристически сезон и готовността на районните служби за пожарна безопасност и защита на населението да гарантират спокоен туристически сезон.
Отговорено в зала на 13/10/2017.
23/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно установяване състоянието на пътните условия и ангажиране на Министерството на вътрешните работи за отстраняване на констатираните недостатъци.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно РПУ Ботевград.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
23/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно извършените проверки от НАП.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
29/06/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно договори на Агенция "Пътна инфраструктура" за пътно поддържане на републиканската пътна мрежа в периода 2014 г. - 2018 г..
Писмен отговор на 29/06/2018.
26/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разходвани средства за укрепване на свлачища и срутища по републиканската пътна мрежа.
Писмен отговор на 26/10/2018.
21/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно път ІІ-82 Боровец - Радуил - Костенец, наложителни ремонтни дейности в участъка между км 18 - 28.
Отговорено в зала на 21/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно подготовката и обезпечаването на зимната поддръжка на републиканската пътна мрежа на територията на зимните курорти в страната.
Писмен отговор на 21/12/2018.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура на ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. София.
Писмен отговор на 15/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на държавната и общинската пътна инфраструктура на територията на София-област.
Писмен отговор на 08/02/2019.
04/10/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно годишни финансови отчети на община Долна баня.
Писмен отговор на 04/10/2019.
09/10/2020
Питане към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно реконструкция, рехабилитация и поддръжка на републиканската пътна мрежа.
Отговорено в зала на 09/10/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
15/10/2020
ЗИД на Кодекса на труда
Входящ номер: 054-04-201
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС