Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА
ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА
  • Дата на раждане : 21/10/1981 Айтос, България
  • Професия: икономист;
  • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
  • Изборен район: 21-СЛИВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: gergana.stefanova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група "ВОЛЯ - Българските Родолюбци"
председател на ПГ 19/04/2017 - до момента
Комисия по околната среда и водите
член 10/05/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
08/09/2017
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно инициативата на Европейската комисия за стартиращ и развиващ се бизнес.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-17
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-18
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС