Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ
  • Дата на раждане : 07/01/1956 Ямбол, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 31-ЯМБОЛ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: nikolay.penev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по енергетика
член 10/05/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
02/06/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно доизграждането на новата болница в Ямбол.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
07/07/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно отворено писмо на група общински съветници от Общински съвет - град Ямбол във връзка със запазване на Салона за обслужване на клиенти на Националната агенция за приходите - офис Ямбол.
Писмен отговор на 07/07/2017.
03/11/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно управлението на земите от Държавния поземлен фонд.
Писмен отговор на 03/11/2017.
01/12/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно спазване на изискванията за опериране с остатъчни органични химични вещества и съхранение и реализиране на генерирана утайка от Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - гр. Ямбол.
Писмен отговор на 01/12/2017.
01/12/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на програмата на правителството за периода 2017 - 2021 г..
Отговорено в зала на 01/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно липса на планирани разходи за доизграждане на новата болница Ямбол.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
16/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно приемането от Министерски съвет на промени в Наредбата за изискванията към бутилираните натурални, минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни нужди.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
16/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуреността с болнични легла в обл. Ямбол.
Отговорено в зала на 16/03/2018.
20/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно регионално депо за отпадъци - Ямбол.
Писмен отговор на 20/04/2018.
08/06/2018
Питане към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно обезщетяването на тракийските бежанци.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
18/05/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно пропусквателния режим в Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Пантелеймон" АД - Ямбол.
Писмен отговор на 18/05/2018.
08/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проблеми в хидромелиорациите при новия поливен сезон.
Писмен отговор на 08/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно мерки за подкрепа на младите фермери чрез програми на национално ниво и чрез Общата селскостопанска политика.
Отговорено в зала на 22/06/2018.
13/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно компенсиране на загубите на фермерите, в резултат от констатирани огнища на чума по дребните преживни животни.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
21/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изпълнение на оперативна програма "Морско дело и рибарство".
Отговорено в зала на 21/09/2018.
01/02/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно доизграждане на новия болничен комплекс в Ямбол.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Ямбол.
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно безопасност при експлоатация на сградата на Безистен в гр. Ямбол.
Писмен отговор на 01/03/2019.
26/07/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно епизоотичната обстановка в общ. Болярово, обл. Ямбол.
Писмен отговор на 26/07/2019.
27/09/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно одобрение на проекти на местните инициативни групи (МИГ) от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020).
Отговорено в зала на 27/09/2019.
27/09/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно изплащането на обезщетенията на личните стопанства в страната заради африканската чума по свинете.
Отговорено в зала на 27/09/2019.
19/12/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно изграждане на кризисни бежански центрове в Елхово и Любимец.
Отговорено в зала на 19/12/2019.
31/01/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно липса на действия и на планирани разходи за довършване на новия болничен комплекс в Ямбол.
Отговорено в зала на 31/01/2020.
22/04/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно подкрепата на българските земеделски производители в извънредната кризисна ситуация, в съответствие с препоръките на Европейската комисия.
Писмен отговор на 22/04/2020.
18/06/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно подкрепата за малките земеделски стопанства в сектор "Плодове и зеленчуци" за 2019 г.
Отговорено в зала на 18/06/2020.
18/06/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно регистрацията на "животновъдни обекти - лични стопанства".
Отговорено в зала на 18/06/2020.
02/10/2020
Питане към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно осигуряване на условия за нормално протичане на есенната сеитба в основни зърнопроизводителни райони.
Отговорено в зала на 02/10/2020.
25/09/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно сключването на споразумение по чл. 37в по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Писмен отговор на 25/09/2020.
25/09/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно липса на напредък по доизграждането на новия болничен комплекс на Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Пантелеймон", гр. Ямбол.
Отговорено в зала на 25/09/2020.
23/10/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно финансовото състояние на институтите и държавното предприятие към Селскостопанска академия.
Писмен отговор на 23/10/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС