National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - the Netherlands
16 Members of parliament to date
VALENTIN KIRILOV KASABOV
ERDZHAN SEBAYTIN EBATIN
NADYA SPASOVA KLISURSKA-ZHEKOVA
ALEKSANDAR KOYCHEV IVANOV
ALTIMIR EMILOV ADAMOV
BORIS YANKOV YACHEV
BORISLAV IVANOV BORISOV
DANIELA ANASTASOVA DARITKOVA-PRODANOVA
DORA ILIEVA IANKOVA
DZHEVDET IBRYAM CHAKAROV
GEORGI YANCHEV GYOKOV
HASAN AHMED ADEMOV
HRISTO GRUDEV GRUDEV
IVELINA VESSELINOVA VASSILEVA
SERGEY MANUSHOV KICHIKOV
VALENTIN GEORGIEV LAMBEV