Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Входящ номер
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно Ремонт на локомотив 44099-7 Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 13/11/2018 в процес на обработка
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно защита правата на българските граждани, бивши собственици на моторни превозни средства в Република България, обвинени или осъдени за трафик на хора в Република Гърция Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 13/11/2018 в процес на обработка
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно дисциплинарното уволнение на Г. И. Р., глухоням служител на Университетската ботаническа градина - Балчик Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 13/11/2018 в процес на обработка
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно изграждането на пречиствателни станции за манган в общините от Хасковска област, разположени по поречието на р. Марица Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/11/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно криминогенната обстановка на територията на община Бургас за периода 2013 - 2017 г. (вкл.) Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 09/11/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно криминогенната обстановка на територията на Република България за периода 2013 - 2017 г. (вкл.) Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 09/11/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно изпълнение на Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014 - 2020 г., приет с Решение № 459 на Министерския съвет от 01.08.2013 г. Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 09/11/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно изпълнение на Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014 - 2020 г., приет с Решение № 459 на Министерския съвет от 01.08.2013 г. Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 09/11/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно изпълнение на Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014 - 2020 г., приет с Решение № 459 на Министерския съвет от 01.08.2013 г. Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 09/11/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно въвеждане в редовна експлоатация на Пречиствателна станция за отпадни води на площадката на "Амилум България" ЕАД гр. Разград Нено Димов, Министър на околната среда и водите 09/11/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно предадени производствени отпадъци генерирани от дейността на "Биовет" АД през клон Разград на фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи, издадени по реда на Закона за управление на отпадъците Нено Димов, Министър на околната среда и водите 09/11/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно дължимите от държавата здравноосигурителни вноски за бюджета на НЗОК по категории съгласно чл. 40 от Закона за здравното осигуряване Владислав Горанов, Министър на финансите 09/11/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно дължимите от държавата здравноосигурителни вноски за бюджета на НЗОК по категории съгласно чл. 40 от Закона за здравното осигуряване Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 09/11/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно функциониране на Агенцията по геодезия, картография и кадастър Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 09/11/2018 неотговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно българско консулство в Барселона, Испания Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 09/11/2018 неотговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; Относно позицията на Министерството на външните работи във връзка с груба намеса на сръбските власти в изборите за Национален съвет на българското малцинство Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 09/11/2018 неотговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно спешна реставрация на паметника на Георги Бенковски в Копривщица Боил Банов, Министър на културата 09/11/2018 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно речната граница между България и Румъния Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 08/11/2018 неотговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно мерки за осигуряване чистота на атмосферния въздух в Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 08/11/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно финансовото състояние и проблемите на УМБАЛ "Проф.д-р Стоян Киркович" - Стара Загора Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 07/11/2018 неотговорено
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА; Относно ЖП гарата в град Нова Загора Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 07/11/2018 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно несъответствия в изискванията на наредбата за доставка на плодове, зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" и одобрените кандидати по нея Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 07/11/2018 неотговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно Недостатъчна подкрепа за животновъдите от община Болярово, чиито стада бяха ликвидирани от Българската агенция по безопасност на храните Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 07/11/2018 неотговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно изпълнение на целите за масово разпространените отпадъци Нено Димов, Министър на околната среда и водите 07/11/2018 неотговорено
МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ТИНЧЕВ; ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ; ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ; Относно разпределение на държавните средства в проект на Бюджет на Република България за 2019 г. към община Ботевград Владислав Горанов, Министър на финансите 06/11/2018 оттеглен
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно заповед на министъра, с която Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) е определена за национална референтна лаборатория за чума по дребните преживни животни, дни преди да бъде обявено наличието на заболяването в България Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 06/11/2018 неотговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно проблеми с изкупуването на реколтата от грозде през 2018 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 06/11/2018 неотговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно проблемите, които създават тежкотоварните автомобили в Свиленград, кв. "Кап. Петко Войвода",при влизане и излизане за обмитяване на стоки в "Митническо бюро" - Свиленград Владислав Горанов, Министър на финансите 06/11/2018 неотговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно регулиран прием на ученици в първи клас Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 06/11/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно функциите на координация, разпределени на вицепремиера Валери Симеонов, по отношение на дейността на държавните агенции Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 06/11/2018 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно изпълнение на програма "Иновации и конкурентоспособност" Емил Караниколов, министър на икономиката 06/11/2018 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; Относно ситуацията на пазара на розово масло в страната Емил Караниколов, министър на икономиката 06/11/2018 неотговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно приходи от продадени активи на държавни предприятия Емил Караниколов, министър на икономиката 06/11/2018 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно епизоотичната обстановка в област Хасково Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 06/11/2018 неотговорено
ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ БУДИНОВ; Относно напредъка на България в областта на защитата на интелектуалната собственост Боил Банов, Министър на културата 06/11/2018 неотговорено
ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ БУДИНОВ; Относно предоставяне на статут на недвижими културни ценности Боил Банов, Министър на културата 06/11/2018 неотговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно проверка от Комисията по академична етика относно дисертационния труд за научна степен "доктор на науките" и конкурса за заемане на академичната длъжност "професор" на проф. дн инж. Росен Василев Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 06/11/2018 неотговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно незаконна сеч в Държавно горско стопанство Дулово, Силистренска област Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 06/11/2018 неотговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно броя и размера на финансовите корекции по ОПРР 2014 - 2020 г. и конкретните общини, на които са наложени тези корекции Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 06/11/2018 неотговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно броя и размера на финансовите корекции по ОП "околна среда 2014-2020 г." и конкретните общини на които са наложени тези корекции Нено Димов, Министър на околната среда и водите 06/11/2018 неотговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно инвентаризация на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обл. Хасково Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 02/11/2018 отговорено
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА; АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; Относно изпълнението на приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 02/11/2018 неотговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно регулиран прием на ученици в първи клас Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 02/11/2018 оттеглен
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно проблеми при организирането и провеждането на ученически екскурзии Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 02/11/2018 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно рехабилитация на пътя между кв. Банево, гр. Бургас и с. Изворище, общ. Бургас Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 01/11/2018 отговорено
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ; Относно изпълнение на разпоредби от подзаконовата нормативна база в областта на електронното управление, във връзка с електронния обмен на документи в администрацията Томислав Дончев, заместник министър-председател 01/11/2018 отговорено
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ; Относно разпространяване на инфлуенца по птиците Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 01/11/2018 неотговорено
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ; Относно конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 01/11/2018 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно официална позиция на Министерството на външните работи Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 31/10/2018 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно проблеми при доставките на мляко в училища в гр. София по СХЕМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ-СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 31/10/2018 неотговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно заведени искове от Министерството на финансите на основание чл. 102 от Закона за държавния служител за Мерки за преустановяване порочните практики в администрацията, довели до осъдителни решения по ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ Владислав Горанов, Министър на финансите 31/10/2018 неотговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно предприемане на мерки за обезопасяване на железопътната линия, преминаваща през гр. Русе Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 31/10/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно контрола за изпълнението на изискванията на наредбата за доставка на плодове, зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 30/10/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно финансовото състояние на Селскостопанска академия Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 30/10/2018 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно проблеми при изпълнението на договори, сключени от ДФ "Земеделие" с доставчици по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 30/10/2018 неотговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно възможности за осигуряване на спешна медицинска помощ Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 26/10/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно отпадък с код 07 05 10* - приет и утилизиран чрез изгаряне на площадката на "Грийнбърн" ЕООД, гр. Разград в периода от 22.08.2017 г. до 01.05.2018 г. Нено Димов, Министър на околната среда и водите 26/10/2018 отговорено
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; Относно рекултивация на нерегламентирани сметища в област Стара Загора Нено Димов, Министър на околната среда и водите 26/10/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно продадени за оползотворявани в земеделието 80 863,48 тона течна фракция и 18 201,80 тона твърда торова фракция генерирани в инсталация за "Биогаз" на "Енерджи 2" - Нова Загора през периода от 01.04.2015 г. до 01.09.2018 г. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 26/10/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно резултатите от проверката на място (ПнМ) извършена от служители на Дирекция "Технически инспекторат" към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) през м.септември и м.октомври 2018 г. относно изпълнение на Договор № 18/121/06803 Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 26/10/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно договор за безвъзмездна помощ за Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник, съгласно проект № DIR-592115-1-11, финансиран от Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г. с бенефициент община Перник Нено Димов, Министър на околната среда и водите 26/10/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно съхранение на течна фракция оборски тор, отпадащ от 36 607 свине в животновъден обект с рег. №7400А-0495 Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 26/10/2018 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА; Относно несъответствия в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи с други ресорни институции Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 26/10/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно съхранение на течна фракция оборски тор, отпадащ от 35 046 свине в животновъден обект с рег. №7069А-0001 Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 26/10/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилите Владислав Горанов, Министър на финансите 26/10/2018 в несъответствие с ПОДНС
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно декларирани продажби от търговски дружества "Джи Еф Еф" АД и "Клеърс" ЕООД в системата на НАП Владислав Горанов, Министър на финансите 25/10/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно необходимостта от педагогически съветници, психолози, ресурсни учители и логопеди на предучилищното и училищното образование в малките населени места Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 25/10/2018 отговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; ЙОРДАН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ; АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ; Относно работата на работната група за проверка на учебното съдържание в учебниците от първи до дванадесети клас, съставена по настояване на депутати от ВМРО Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 25/10/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно забавяни работни заплати в Държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване" Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 25/10/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно осигуряване на необходимите средства за завършване на сградата на РЗИ - Русе и осигуряване на необходими МПС за РЗИ - Русе Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 25/10/2018 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно мултидисциплинарната комисия по исторически въпроси Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 24/10/2018 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно полицейско присъствие в гр. Копривщица Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 24/10/2018 отговорено
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; Относно изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност и изграждане на пречиствателни станции Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 24/10/2018 отговорено
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; Относно подписани проекти за общините от област Стара Загора Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 24/10/2018 отговорено
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ; КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ; Относно къщата музей "В. Левски ", с. Батулци, общ. Ябланица, обл. Ловеч Боил Банов, Министър на културата 24/10/2018 неотговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно осигуряването на гр. Генерал Тошево и още 40 села с линейки за спешната медицинска помощ Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 24/10/2018 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, отчет на разходите Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 24/10/2018 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за деветмесечието на 2018 г Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 24/10/2018 отговорено
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА; Относно спешни мерки за решаване на проблем със запушен дренажен канал в гр. Койнаре, община Червен бряг, довел до наводняване на домовете на живущите в кв. "Вапцаров" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 24/10/2018 неотговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно развитието на сектор "Свиневъдство" в България Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 23/10/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно установени неправомерни действия и издаване на документи с невярно съдържание Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 23/10/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно случаи на български граждани, обвинени или осъдени за трафик на хора в Гърция Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 22/10/2018 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно непрекъснатото спиране на тока в селищата на район "Панчарево" Теменужка Петкова, министър на енергетиката 22/10/2018 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно отделение по хемодиализа в МБАЛ, "Света Петка" Видин и финансовото състояние на болницата Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 19/10/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно предадени количества "компост" произведен на площадката за компостиране в с. Еленово, община Нова Загора, обл. Сливен към депо за отпадъци гр. Добрич Нено Димов, Министър на околната среда и водите 19/10/2018 отговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно награждаването на Дянко Марков - член на Съюза на българските национални легиони със знак "За достойнство и чест", в пряко нарушение на раздел II член 4, член 4 от Парижкия мирен договор Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 19/10/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно съхранение на течна торова фракция Нено Димов, Министър на околната среда и водите 19/10/2018 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ; АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ; Относно официална награда за легионер Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 19/10/2018 неотговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно превенция на разпространението и употребата на т.нар. "дизайнерски дроги" Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 19/10/2018 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно готовността на Агенция "Пътна инфраструктура" и фирмите, извършващи дейността по зимната поддръжка на републиканската пътна мрежа за предстоящия зимен сезон Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/10/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно третиране на земеделски земи с "компост", произведен от отпадък с код 15 02 03 (абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02) Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 19/10/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно съхранение на течна торова фракция Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 19/10/2018 отговорено
ДИЛЯН СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ; Относно състоянието на довеждащ водопровод Добри дол - Лом Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/10/2018 оттеглен
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ; Относно изпълнение на процедура BG16RF0OP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони" в община Пещера Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/10/2018 отговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; Относно център "Фонд за лечение на деца" Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 19/10/2018 отговорено
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; Относно сключени договори на община Чирпан с Държавен фонд "Земеделие" за безвъзмездна финансова помощ Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 19/10/2018 отговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно инвентаризация на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, област Добрич Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/10/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ; Относно информация в медиите за "зверски пребит" и впоследствие починал български гражданин на територията на столицата Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 19/10/2018 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно липсата на скъпоструващи лекарства за Диабет тип 2 в аптечната мрежа Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 19/10/2018 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно преднамерен отказ на Българската агенция по безопасност на храните да вземе втори проби за наличие на чума по дребните преживни животни от животновъден обект в с. Болярово Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 17/10/2018 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно структурата на стойността на брутната продукция от отрасъл "Селско стопанство" за периода 2014 - 2016 г., % Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 17/10/2018 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно проблеми при прилагането на схемата за доставка на мляко и млечни продукти на учениците в учебните заведения Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 17/10/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно осъществяване на дейности по обезвреждане на животински отпадъци Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 17/10/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно състоянието на моста на р.Марица, гр. Пазарджик, част от републикански път II-37 в контекста на изграждането на Западен околовръстен път Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/10/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно инвентаризация на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, област Пазарджик Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/10/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно електронния регистър на съоръженията с повишена опасност (СПО) Емил Караниколов, министър на икономиката 17/10/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно повишаване качеството на живот на болните от деменции - прогресивно дегенеративно мозъчно заболяване, засягащо паметта, мисленето, поведението и емоциите Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 17/10/2018 оттеглен
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно предстоящите структурни реформи в Агенция "Митници" и НАП Владислав Горанов, Министър на финансите 17/10/2018 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно състоянието на Интегрираната система за наблюдение и защита на границата между България и Турция Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 17/10/2018 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно справянето с престъпността в курортните селища през летен сезон 2018 г Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 17/10/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно реалността на възможностите за интеграция, трудова и социална, на хората, страдащите от деменция Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 17/10/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно инвентаризация на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, област Габрово Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/10/2018 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно българския ангажимент по покриване на част разходите на Европейския стабилизационен механизъм Владислав Горанов, Министър на финансите 15/10/2018 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно преодоляване на макроикономическите дисбаланси Владислав Горанов, Министър на финансите 15/10/2018 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно поредното оскверняване на паметника на Съветската армия в София Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 15/10/2018 отговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно Центъра за хемодиализа в МБАЛ "Св.Петка" - гр.Видин Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 15/10/2018 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА; Относно нередности в учебник за 9 клас, които противоречат на Конституцията на Република България Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 15/10/2018 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно недостатъчната осигуреност на населението на с. Цар Асен, община Попово с питейна вода Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/10/2018 отговорено
ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ; Относно обезопасяването на кръстовища в община Белица Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/10/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно ремонтните дейности на пътната инфраструктура и съоръжения на Северна скоростна тангента Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/10/2018 отговорено
АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ; Относно позиция на заместник министър-председателя г-н Валери Симеонов относно държавната политика по предоставяне на българско гражданство на лица от български произход Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 11/10/2018 в несъответствие с ПОДНС
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно отговор на министъра на правосъдието до омбудсмана на Република България, във връзка с жалба № 5432/2018 г. от Николай Петков, заведеното наказателно производство от турската държава и действията, които българската държава ще предприеме за защита на четиримата гранични полицаи защитили държавната граница през 2008 г Цецка Цачева, Министър на правосъдието 11/10/2018 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно рекордно ниските чуждестранни инвестиции в България Емил Караниколов, министър на икономиката 11/10/2018 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно тревожна информация, съдържаща се в писмо на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) до Сотир Цацаров, главен прокурор и Цецка Цачева, министър на правосъдието Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 10/10/2018 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно производството на зърнени култури за реколти 2015, 2016, 2017 и 2018 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 10/10/2018 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно договора за продажба на вземанията на "Булгаргаз" ЕАД от "Топлофикация София" ЕАД Теменужка Петкова, министър на енергетиката 10/10/2018 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно изпълнението на проект "Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ" по приоритетна ос № 3 "Прозрачна и ефективна съдебна система", в частта му разработване и внедряване на софтуерен продукт за създаване на единна електронна система за правна помощ Цецка Цачева, Министър на правосъдието 10/10/2018 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно обединяване на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД и ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД в едно дружество Теменужка Петкова, министър на енергетиката 10/10/2018 неотговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно Държавната агенция за закрила на детето Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 10/10/2018 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно участието на Министерство на здравеопазването в проект ВG05М9ОР001-3.010 "Експертиза на работоспособността" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020, с бенефициент Министерство на труда и социалната политика, съфинансирана от Европейския социален фонд Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 10/10/2018 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно обявената обществена поръчка за разработване на методики за медицинската експертиза и оценка на работоспособността в изпълнение на проект ВG05М9ОР001-3.010 "Експертиза на работоспособността" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 10/10/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ; Относно разходвани средства за укрепване на свлачища и срутища по републиканската пътна мрежа Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 10/10/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно съществуващи доклади, анализи и оценки за актуалното състояние на съоръженията (мостове и тунели) по републиканската пътна мрежа-пътищата от първи, втори и трети клас и автомагистралите Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 10/10/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно "Летище София" ЕАД, щатно разписание и заетост Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 10/10/2018 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно предсрочно изискуемите кредити и задълженията, платени от държавата по Закона за кредитиране на студенти и докторанти за периода 2010 - 2018 г Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 09/10/2018 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно опростените дългове по Закона за кредитиране на студенти и докторанти за периода 2010-2018 г Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 09/10/2018 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно предоставените кредити на студенти и докторанти по Закона за кредитиране на студенти и докторанти за периода 2010 - 2018 г Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 09/10/2018 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно лицата, заплащащи данък върху доходите за физическите лица (ДДФЛ) за периода 2013-2017 г Владислав Горанов, Министър на финансите 09/10/2018 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно работата на Областната дирекция на МВР - Добрич Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 05/10/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно необходими спешни мерки за държавните центрове по хемодиализа Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/10/2018 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР; ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ; Относно дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 05/10/2018 в несъответствие с ПОДНС
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно политика по разширяване на Европейския съюз Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 05/10/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно изчислени размери на някои пенсии Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 04/10/2018 отговорено
ЗАПРЯН ВАСИЛЕВ ЯНКОВ; Относно последния прием по мярка 4.2 от Програмата за развитие на селските райони Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 04/10/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно договор за БФП BG161PO003-2.301-0039-С0001 "Повишаване на конкурунтноспособността на "Е. Миролио" ЕАД, чрез утилизация на отпадъците и въвеждане на енергоефективни мерки" Емил Караниколов, министър на икономиката 04/10/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно производство на "нестандартен компост" на площадката на "Е. Миролио" ЕАД, в с. Еленово, общ. Нова Загора, обл. Сливен от "специален неопасен отпадък" с код 04 02 20 Нено Димов, Министър на околната среда и водите 04/10/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно вложени количества компост, произведен от "Е. Миролио" ЕАД, на площадката в с. Еленово, общ. Нова Загора, обл. Сливен, в площи за отглеждане на зърнени култури и лозя Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 04/10/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно вложени количества компост произведен от отпадък с код 15 02 03, генериран от "Амилум България" ЕАД Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 04/10/2018 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно финансов отчет и анализ на дейността на "ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ" ЕАД към 30.06.2018 г Емил Караниколов, министър на икономиката 04/10/2018 отговорено
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ; Относно необходимостта от предприемане на спешен и неотложен ремонт, реконструкцията и рехабилитацията на Републикански път III-2001, Писанец - Ветово - Глоджево - Кубрат, преминаващ през територията на общ. Ветово, обл. Русе Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/10/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно съхранение на торови маси в животновъдните обекти в и извън регулация в селата Караманово и Пиперково, общ. Ценово, обл. Русе Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 04/10/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно изпълнение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г Томислав Дончев, заместник министър-председател 03/10/2018 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление Томислав Дончев, заместник министър-председател 03/10/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на път I-1 (Е-79), "Мездра-Ботевград", лот 1 и 2 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/10/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ИВАН КИРОВ ГЕНОВ; Относно ремонтно-възстановителни работи на моста над р. Ботуня, край с. Краводер, път I-1, Монтана-Враца Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/10/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно ремонт на жп гарата в Стара Загора Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 03/10/2018 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно незаконна сеч на територията на общ. Дулово, Силистренска област Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 03/10/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно обмена на данни между кадастъра и имотния регистър Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/10/2018 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно незаконна сеч на територията на община Дулово, Силистренска област Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 03/10/2018 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно размера на доходите и възнагражденията на наетите и заетите лица по групи и категории, платения ДДФЛ, разпределените дивиденти, дохода по чл. 142 от ДОПК за 2017 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 03/10/2018 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно пътната маркировка на път ІІІ-3005, с. Ясен - с. Катунец, обл. Плевен и Ловеч Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/10/2018 отговорено
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно продължаващите проблеми, свързани със структурата и организацията на работата в Районните здравни инспекции Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 03/10/2018 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно състоянието на материално-техническата база на пощите в Плевенска област Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 03/10/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно състояние на паметник на Свободата на връх Свети Никола Боил Банов, Министър на културата 03/10/2018 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно предприети действия за контрол на пътното движение на тежкотоварни автомобили на територията на общ. Ветово, обл. Русе Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 03/10/2018 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно неотложен ремонт на пътища в общ. Ветово, обл. Русе Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/10/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно реализиране на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г." Нено Димов, Министър на околната среда и водите 03/10/2018 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно дезинфекция на влизащите в страната автомобили на ГКПП Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 02/10/2018 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно неспособността на Българската агенция по безопасност на храните да се справи с последиците от обявената зараза от чума по дребните преживни животни в България Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 02/10/2018 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно финансовите трудности на Държавна опера - Русе и мерките за тяхното преодоляване Боил Банов, Министър на културата 02/10/2018 отговорено
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно списък на акредитираните лаборатории за анализ на строителните материали Емил Караниколов, министър на икономиката 02/10/2018 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно кадровото осигуряване на системата на училищното и предучилищно образование и Министерството на образованието и науката Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 01/10/2018 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно стопанисване и управление на "София Тех парк" АД Емил Караниколов, министър на икономиката 01/10/2018 отговорено
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ; Относно неправомерни действия на управителя на Балнеологичен център "Камена" ЕАД - Велинград и създаденото, вследствие на действията й на обществено настроение в общ. Велинград Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 28/09/2018 отговорено
ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ; Относно получаването на пожизнена месечна премия от личните треньори на олимпийските ни и световни медалисти Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 28/09/2018 отговорено
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ; Относно път II-99 "Царево - Малко Търново" от км 56+860 до км 114+060, с обща дължина 57 км Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/09/2018 отговорено
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ; Относно разкрита фабрика за незаконно производство на тютюневи изделия в село Калугерово, община Лесичево, област Пазарджик Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 28/09/2018 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно прехвърлянето на Изпълнителна агенция "Медицински одит", като щат и бюджет, към системата на НЗОК Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 28/09/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно бъдеще на сграда на Кинотеатър, бивш "Модерен театър", гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 26, (идентификатор № 68134.401.258) кв. 28 Боил Банов, Министър на културата 28/09/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно създаването, организацията и законовото изискване за двустранна връзка между кадастъра и имотния регистър Цецка Цачева, Министър на правосъдието 28/09/2018 отговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно проблем с предоставянето на водоснабдителна услуга в махала "Андрейна", гр. Батановци, общ.Перник Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/09/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно проблеми с функционирането на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, поддържан от Агенцията по вписванията Цецка Цачева, Министър на правосъдието 28/09/2018 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно проверки на Инспекция по труда за спазване на чл. 302 от Кодекса на труда, във връзка с дуалното обучение Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 28/09/2018 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно дуалното обучение Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 28/09/2018 отговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; Относно необходимостта от предприемане на спешен и неоложен ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път "Юговски разклон - Лъки" / ІІІ-861 (Бачково - Хвойна) - Югово - Лъки - Джурково - местност Здравец - местност Момина вода - местност Рожен (Чепеларе - Соколовци), в общ. Лъки, обл. Пловдив до границата с обл. Смолян Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/09/2018 отговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; Относно готовността на ВиК сектора за кандидатстване по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/09/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно осигуряване на дърва за огрев за населението за предстоящия зимен сезон Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/09/2018 отговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; Относно състоянието на престъпността в община Роман и действията на МВР по окомплектоване състава на РУП - Роман Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 27/09/2018 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно целеви помощи за отопление, промени в контекста на енергийната бедност Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 27/09/2018 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ; Относно изпълнение на чл. 17 и чл. 84 от Закона за културното наследство Боил Банов, Министър на културата 26/09/2018 оттеглен
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно мерки на Министерството на вътрешните работи за ефективно прилагане на разпоредбата на чл. 178ж от Закона за движението по пътищата при нарушаване на разпоредбите на чл. 58 от същия и предотвратяване на масовото нарушаване на тези разпоредби (движение и спиране в лентата за принудително спиране) Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 26/09/2018 отговорено
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА; Относно чистотата на въздуха в гр.Разград Нено Димов, Министър на околната среда и водите 26/09/2018 отговорено
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ; ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ; Относно мерки срещу замърсяването на въздуха в гр. Разград Нено Димов, Министър на околната среда и водите 26/09/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно състоянието на второкласен път II-21 от републиканската пътна мрежа Русе-Силистра Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 26/09/2018 отговорено
ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА СТАНЕВА-МИЛКОВА; Относно програмата "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" Боил Банов, Министър на културата 26/09/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно брой свине отглеждани през стопанските години от 2012 до 2017 г в животновъден обект с рег.номер № 9144-0461 Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 26/09/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно зачестили оплаквания и притеснения относно дейността на производствени съоръжения на фирма "Авалон Индъстри" АД в с. Ряхово, общ. Сливо поле, обл. Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 26/09/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно количествата инфилтрат - течна и твърда фази, генерирани в инсталация за "Биогаз" на площадката на "Градус 2" ООД, гр. Нова Загора, вложен в земеделските земи Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 26/09/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитети на съоръженията за съхранение на оборски тор в животновъдни обекти с Рег. №:7327-0119, 7330-0002, 7400-0001, 7445-0249, 7477-0140, 7332-0001, 7532-0531, 7288-0092, 7239-0054, 7168-0010, 7171-0074, 7167-0099, 7340-0106, 707-0074, 7060-0325, 7570-0575, 7583-0195 Нено Димов, Министър на околната среда и водите 26/09/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно количествата инфилтрат-течна и твърда фази, генерирани в инсталация за "Биогаз" на площадката на "Градус 2" ООД, гр. Нова Загора, вложен в земеделските земи Нено Димов, Министър на околната среда и водите 26/09/2018 отговорено