Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/06/2017 - 30/06/2017 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. (Вносител: Министерски съвет, 9.6.2017 г. Приет на първо гласуване на 21.6.2017 г.).
 2. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисията по бюджет и финанси, 27.6.2017 г.).
 3. Проект на решение за създаване на Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 27.6.2017 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните (Вносител: Министерски съвет, 19.6.2017 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници (Вносители: Валентин Касабов и група народни представители, 14.6.2017 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Вносители: Делян Добрев и Данаил Кирилов, 25.5.2017 г.).
 7. Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г. (Вносител: Министерски съвет, 9.6.2017 г.) – точка първа за четвъртък, 29.6.2017 г.
 8. Проект на решение за промяна в ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (Вносител: Мустафа Карадайъ, 29.6.2017 г.).
 9. Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 28.6.2017 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 27.6.2017 г.) – точка първа за петък, 30.6.2017 г.
 11. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 1.6.2017 г.; Министерски съвет, 13.6.2017 г.) – точка втора за петък, 30.6.2017 г.
 12. Парламентарен контрол, включващ: 12.1. Разисквания по питане № 754-05-10 от 17 май 2017 г. от народните представители Таско Ерменков и Иван Генов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно актуалната политика на Министерство на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България; 12.2. Разисквания по питане № 754-05-17 от 25 май 2017 г от народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и Георги Гьоков към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях; 12.3. Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума