Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
07/06/2017 - 09/06/2017


Няма постъпили предложения на парламентарните групи по реда на чл. 53, ал. 8 от ПОДНС.
  1. Първо гласуване на Законопроект за българския жестомимичен език (Вносители: Георги Гьоков и група народни представители, 17.5.2017 г.).
  2. Проект на решение за приемане на актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г. (Вносител: Министерски съвет, 19.5.2017 г.).
  3. Първо гласуване на Законопроект за концесиите (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 30.5.2017 г.).
  4. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2016 г. (Вносител: Омбудсмана на Република България, 5.5.2017 г.) – точка първа за четвъртък, 8.6.2017 г.
  5. Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2016 г. (Вносител: Комисията за защита на личните данни, 26.5.2017 г.) – точка втора за четвъртък, 8.6.2017 г.
  6. Парламентарен контрол – петък, 9.6.2017 г. от 9.00 ч., включващ: - Разисквания по питане № 754-05-13 от 17.05.2017 г. от народния представител Георги Йорданов към министъра на здравеопазването Николай Петров относно стратегия за развитие на лечебните заведения за болнична помощ в Република България; - Разисквания по питане № 754-05-9 от 16.05.2017 г. от народните представители Корнелия Нинова, Жельо Бойчев и Манол Генов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков относно политиката на МРРБ за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради; - Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума