Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
01/09/2017
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ
1 септември 20017 г., 9.00 часа

I. Разисквания по питане

Разисквания по питането от народните представители Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова към министъра на здравеопазването Николай Петров относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинска помощ.

II. Въпроси и питания

I. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА и ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ относно състоянието на Зимния дворец на спорта в София.

II. Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА относно локация на провежданите заседания по време на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ относно провеждане на събития в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

III. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно мерки за усъвършенстване на методиката за преразпределение на държавната субсидия за читалищата.

2. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно разходване на предвидените финансови средства за българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

3. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно подготовката на НДК за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

4. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ относно мерки за опазването, съхранението и развитието на Античен комплекс, включващ "Късноантичен комплекс Кула", "Храм-кладенец" и "Римска баня", намиращ се край с. Гърло, общ. Брезник, обл. Перник.

IV. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно готовността на пречиствателните станции по Черноморието за летния туристически сезон.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА и МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ относно възможности за стопанисване и управление от община Троян на находища на минерални води в с. Чифлик и с. Шипково, общ. Троян, обл. Ловеч.

3. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ относно предприетите действия по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети на собствениците на резервоари с опасен отпадък, находящи се в бившия завод "Полимери" - Девня.

4. Въпрос от н.п. АНДРИАН ИВАНОВ РАЙКОВ и РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ относно решение на Европейската комисия, определящо нови, по-строги норми за допустими емисии на вредни вещества, отделяни в атмосферата от големите горивни инсталации.

5. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно информация за черноморските делфини.

6. Питане от н.п. ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ и ЖИВКО ИВАНОВ МАРТИНОВ относно разработване и провеждане на държавната политика в областта на околната среда.

V. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА относно улова на бяла мида в Черно море.

2. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ относно състояние на предпазните диги по поречието на р. Дунав на територията на общ. Гулянци, обл. Плевен.

3. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ относно "Мизия 2000" АД - гр. Плевен, визия и намерения на Министерството на земеделието, храните и горите.

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ относно списъци с активи - земеделска техника, за които са определени референтни цени по мярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства" на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020.

5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ и РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ относно проблеми с прилагането на подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020.

6. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно качество и цена на детски храни, предлагани на българския пазар.

7. Питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно третирането на посевите и овощните насаждения със забранени и опасни препарати за пчелите.

8. Въпрос от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ и СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитието на биологичното производство.

9. Въпрос от н.п. ДИЛЯН СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ относно извършени дейности от Министерството на земеделието, храните и горите в изпълнение на заповед № Р - 124 от 03 юли 2017 г. на министър-председателя на Република България.

10. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ относно управление на Държавния поземлен фонд.

11. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно незаконнната сеч в община Севлиево.

12. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ относно намиране на допълнителни средства при прилагане на подмярка 19.2 от Оперативна програма за развитие на селските райони.

13. Въпрос от н.п. РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ относно реализирането на заложените мерки в Оперативна програма "Развитие на селските региони 2014-2020".

VI. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА относно Наредба № 16/8.12.2016 г. за управление на качеството в институциите, издадена от министъра на образованието и науката и обн. в ДВ бр. 100 от 16.12.2016 г.

VII. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно финансово състояние на "Летище София" ЕАД.

VIII. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА относно инициативата на Европейската комисия за стартиращ и развиващ се бизнес.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ относно съкратени миньори в община Бобовдол.

3. Въпрос от н.п. АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД относно изграждане на индустриална зона в област Кърджали.

IX. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно мерки за неохраняемите плажове.

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ, ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ и ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ относно обществено недоволство от закриване на плаж "Делфин".

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ, НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ и ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ относно финансовите резултати на "Слънчев бряг" АД и визия за развитието му.

Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 питане от народните представители Георги Свиленски и Иван Валентинов Иванов към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски;
- 1 питане от народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов;
- 2 въпроса на народния представител Георги Гьоков към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков;
- 1 въпрос от народния представител Стоян Мирчев към министъра на културата Боил Банов;
- 1 въпрос от народния представител Дора Янкова към министъра на околната среда и водите Нено Димов;
- 1 въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов;
- 1 въпрос от народния представител Веселин Марешки към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов;
- 2 въпроса от народния представител Кръстина Таскова към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов;
- 2 питания от народния представител Бюрхан Абазов към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов;
- 1 въпрос от народния представител Димитър Бойчев към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов;
- 1 въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на околната среда и водите Нено Димов.

Поради планирана среща с министъра на вътрешните работи на Унгария за 01.09.2017 г., министърът на вътрешните работи Валентин Радев няма да участва в заседанието за парламентарен контрол.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.
Форма за търсене
Ключова дума