Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
сряда, 20/06/2018


Комисия по външна политика
20/06/2018, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала ИЗТОК
1.Информация на Министерството на външните работи относно инициативата за консултации с гражданите за бъдещето на Европа, организирана от Европейската комисия и правителствата на държавите-членки на ЕС.
2.Представяне на извънредния и пълномощен посланик на Република България в Република Албания г-н Момчил Райчевски.
3.Разни.
Комисия по бюджет и финанси
20/06/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3, Източно крило
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 854-01-40/11.05.2018 г., внесен от Христиан Митев и гр.н.п.

2. Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 854-01-42 /18.05.2018 г., внесен от Борис Ячев и гр.н.п.

3. Приемане на процедурни правила за условията и реда на предлагане на кандидати за членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание.
Комисия по правни въпроси
20/06/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 754-01-16, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 01.06.2017 г. - продължение.
Комисия по труда, социалната и демографската политика
20/06/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
ДНЕВЕН РЕД

1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса труда, № 854-01-48, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 13.06.2018 г. – обсъждане за първо гласуване.
2. Разни.
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
20/06/2018, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 20 юни 2018 г. (сряда) от 15.00 ч., зала 142 в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Разглеждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта , № 854-01-50, внесен от Веселин Найденов Марешки и група народни представители на 13.06.2018 г.
2. Разни.

От Ръководството
1. Представяне и обсъждане на Доклад за дейността на Комисията за защита на потребителите през 2017 година, № КИП-820-00-1, внесен от Комисията за защита на потребителите на 23 май 2018 г.

2. Разни.
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
20/06/2018, 15:00
Изнесено заседание, зала Академия на МВР
На 20 юни 2018 г. от 15.00 часа ще се проведе изнесено заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с работно посещение на тренировъчен полигон, за провеждане на практическо обучение на полицаите и симулации на реални ситуации в Академията на МВР, бул. „Александър Малинов“ № 1, София. Полигонът е изграден с финансиране по проекта „Утвърждаването на принципите за спазването на правата на човека в полицейската дейност“ (2013-2018) в рамките на Тематичен фонд Сигурност на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Комисия по политиките за българите в чужбина
20/06/2018, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Информация относно приемът на лица от българска народност за студенти, пълен курс на обучение, във висшите училища на Република България за учебната 2018-2019г.
2. Разни.
четвъртък, 21/06/2018


Комисия по отбрана
21/06/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Изслушване на Министъра на отбраната по актуални въпроси на политиката за отбрана съгласно т. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрания.

2.Законопроект за киберсигурност № 802-01-18, внесен от Министерски съвет на 30.05.2018 г.

3.Законопроект за ратифициране на Програмно споразумение № В 1381 между федералния министър на отбраната и спорта на Република Австрия, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, министъра на отбраната на Република Кипър, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Република Финландия, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, шведските въоръжени сили и Европейската агенция по отбрана относно многонационалното модулно медицинско формирование (M3U) № 802-02-15, внесен от Министерски съвет на 07.06.2018 г.

4.Разни.
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за киберсигурност, № 802-01-18, внесен от Министерски съвет на 30.05.2018 г.
2. Разни.
Комисия по земеделието и храните
21/06/2018, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Разглеждане на законопроект за изменение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 854-01-57, внесен от н.п. Йордан Апостолов и гр.н.п. на 20.06.2018 г. за първо гласуване.
Комисия по здравеопазването
21/06/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 21.06.2018 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 854-01-38, внесен от Христиан Митев и група народни представители на 11 май 2018 г. – първо гласуване.
2. Законопроект за ратифициране на Програмно споразумение № В 1381 между федералния министър на отбраната и спорта на Република Австрия, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, министъра на отбраната на Република Кипър, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Република Финландия, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, шведските въоръжени сили и Европейската агенция по отбрана относно многонационалното модулно медицинско формирование (M3U), № 802-02-15, внесен от Министерски съвет на 7 юни 2018 г. - първо гласуване.
1.Изслушване на ръководствата на Агенция „Митници“ и Национална агенция за приходите .

2.Разни