Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
31/05/2018, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 03.05.2018 г.
2. Разни.

Заседанието на Комисията по вероизповеданията и правата на човека ще започне 1 час след закриване на пленарното заседание.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
 2. ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
 3. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
 4. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
 5. АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
 6. КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
 7. НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
 8. ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ
 9. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА
 10. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ
 11. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
 12. ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ
 13. ЙОРДАНКА ИВАНОВА ФИКИРЛИЙСКА
 14. ДЕНЧО СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ
 15. РАДОСЛАВА ПЛАМЕН ЧЕКАНСКА
Форма за търсене
Ключова дума