Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
22/06/2017, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 22.06.2017г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, на основание чл. 30, ал. 3 във връзка с чл. 28, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на информация от Управителя на НЗОК за средствата, изплатени от НЗОК на лечебните заведения за болнична помощ за м. април и м. май 2017 г. и определените лимити за м. юни 2017 г.

2. Представяне на информация от Управителя на НЗОК за отлагане на плащанията за онкомедикаменти и мотивите на НЗОК за това.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
 2. ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
 3. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
 4. ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ
 5. БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ
 6. ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ
 7. АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
 8. АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
 9. ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА
 10. РУМЕН ПЕТРОВ ГЕНОВ
 11. ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ПАПАШИМОВ
 12. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА
 13. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА
 14. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
 15. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
 16. ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
 17. ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ
 18. КАЛИН НИКОЛОВ ПОПОВСКИ
 19. ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
 20. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
 21. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
 22. НИНА ПЕЙЧЕВА МИТКОВА
Форма за търсене
Ключова дума