Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
22/06/2017, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 22.06.2017г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, на основание чл. 30, ал. 3 във връзка с чл. 28, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на информация от Управителя на НЗОК за средствата, изплатени от НЗОК на лечебните заведения за болнична помощ за м. април и м. май 2017 г. и определените лимити за м. юни 2017 г.

2. Представяне на информация от Управителя на НЗОК за отлагане на плащанията за онкомедикаменти и мотивите на НЗОК за това.
    Форма за търсене
    Ключова дума