Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
22 народни представители към дата
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА
АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА
ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ
КАЛИН НИКОЛОВ ПОПОВСКИ
КРАСИМИР МИТКОВ СЪБЕВ
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
РУМЕН ПЕТРОВ ГЕНОВ
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ
ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ПАПАШИМОВ
ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ