Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
19 народни представители към дата
СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ
БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ
ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ ВЪЛЕВ
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
ГЕОРГИ ЕВДОКИЕВ МАРКОВ
ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАМИШЕВ
ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ
ЙОРДАН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ