Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
21/06/2017, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Изслушване на председателя на Държавната агенция за закрила на детето – г-жа Офелия Кънева относно осъществяване на сътрудничество на ДАЗД с образователните институции за гарантиране правата на децата.
2. Изслушване на управителя на фонд „Научни изследвания“ проф. д-р Веселин Брезин и на председателя на изпълнителния съвет на Фонда проф. дхн Георги Вайсилов относно състоянието и дейността на фонда.
3. Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
 2. ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
 3. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА
 4. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
 5. ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД
 6. АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА
 7. ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА
 8. СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
 9. БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ
 10. ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МАЛЕШКОВА
 11. СТАНИСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА
 12. ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА
 13. ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА
 14. ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА
 15. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
 16. ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА
 17. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ
 18. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
 19. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
 20. ЙОРДАН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ
 21. СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
 22. НИНА ПЕЙЧЕВА МИТКОВА
Форма за търсене
Ключова дума