Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
14/03/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1. Законопроект за ратифициране на Протокола относно изменение на чл.50, буква „а“ от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., и Протокола относно изменение на чл.56 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., № 802-02-8, внесен от Министерски съвет на 2.03.2018 г.

2.Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), подписано на 10 ноември 2017 г. в Париж, № 802-02-9, внесен от Министерски съвет на 2.03.2018 г.

3.Разни

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
 2. ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ
 3. КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ
 4. ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА
 5. ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
 6. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
 7. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
 8. ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА
 9. РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ
 10. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ
 11. ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
 12. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
 13. ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА
 14. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
 15. ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ
 16. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ
 17. ТОМА НИКОЛОВ ТОМОВ
 18. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ
 19. ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ
 20. ХАМИД БАРИ ХАМИД
 21. ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
 22. ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ
Форма за търсене
Ключова дума