Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
31/05/2018, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1. Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16/07.03.2018 г., внесен от Емил Димитров и гр.н.п. (съвместно с Комисия по бюджет и финанси)


2. Разглеждане и обсъждане на Доклад на министъра на енергетиката относно решение на 44-то Народно събрание от 02.03.2018г. (обн.ДВ, бр.21 от 09.03.2018г.)

3. Разглеждане и обсъждане на Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2017 година, №820-00-10, внесен от Комисията за енергийно и водно регулиране на 28.03.2018г.


4. Разни

  Присъствали на заседанието народни представители:
  1. ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ
  2. БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ
  3. РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
  4. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ
  5. АЛЕКСАНДЪР МАИРОВ СИДИ
  6. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ
  7. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ
  8. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
  9. ИВАН КИРОВ ГЕНОВ
  10. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ
  11. АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
  12. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
  13. ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
  14. МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ТИНЧЕВ
  15. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
  16. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
  17. ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МАЛЕШКОВА
  18. ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
  19. АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
  20. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
  21. ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
  22. ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума