Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
31/05/2018, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1.Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16/07.03.2018 г., внесен от Емил Димитров и гр.н.п.

2.Изслушване на кандидата за председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

3.Законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции, № 854-01-30/ 02.05.2018 г., с вносител Менда Стоянова – второ четене.

4.Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
 2. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ
 3. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
 4. ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
 5. АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
 6. ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
 7. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
 8. КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
 9. МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
 10. ИРЕНА МЕТОДИЕВА ДИМОВА
 11. БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ
 12. ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ
 13. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
 14. ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
 15. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
 16. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
 17. МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
 18. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
 19. СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
 20. ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА
 21. ДОРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
 22. ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ
Форма за търсене
Ключова дума