Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Вид
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавието - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по вид - търсене по вид на проекта (решение, декларация, обръщение).
  • Търсене на проекти за дадена сесия - за да видите постъпилите декларации за даден период, изберете съответната сесия. По подразбиране са избрани сесиите от последното Народно събрание
  • Търсене по вносител - напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение по водеща комисия - извеждане на всички декларации, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени декларации - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни проекти
Относно Сигнатура Дата Вид Вносител
Проект на решение за предприемане на действия във връзка с отнемането на лиценца за извършване на застрахователна дейност на кипърската застрахователна компания "Olympic Insurance Co Ltd" 854-00-57 20/08/2018 Решение МЕНДА СТОЯНОВА;ДАНАИЛ КИРИЛОВ;АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ;
Проект на решение за предприемане на действия във връзка с отнемането на лиценза за извършване на застрахователна дейност на кипърската застрахователна компания "Olympic Insurance Co. Ltd" 854-00-56 20/08/2018 Решение КОРНЕЛИЯ НИНОВА;ДРАГОМИР СТОЙНЕВ;КРУМ ЗАРКОВ;ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ;ТОДОР БАЙЧЕВ;ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ;АТАНАС КОСТАДИНОВ;НИКОЛАЙ ТИШЕВ;ДИМИТЪР ДАНЧЕВ;ХРИСТО ПРОДАНОВ;ИВАН ИВАНОВ;ПЕТЪР ВИТАНОВ;ИВАН ИБРИШИМОВ;ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ;НИКОЛАЙ ЦОНКОВ;МИЛКО НЕДЯЛКОВ;БОГДАН БОЦЕВ;ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ;СТЕФАН ДАНАИЛОВ;НИКОЛАЙ БОШКИЛОВ;СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ;РУМЕН ГЕОРГИЕВ;ЛЮБОМИР БОНЕВ;ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ;ИВАН ЧЕНЧЕВ;ТОМА ТОМОВ;ПЕТЪР КЪНЕВ;ЛАЛО КИРИЛОВ;
Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2017 г. 802-00-42 17/08/2018 Решение
Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2017 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет 802-00-41 02/08/2018 Решение
Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани 854-02-45 26/07/2018 Решение МУСТАФА КАРАДАЙЪ;ХАМИД ХАМИД;ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ;ЙОРДАН ЦОНЕВ;АХМЕД АХМЕДОВ;НИГЯР ДЖАФЕР;ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА;ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ;КРАСИМИР СЪБЕВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;АТАНАС СТОЯНОВ;АЛЕКСАНДЪР СИДИ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;МИЛЕН МИХОВ;ЕМИЛ СИМЕОНОВ;БОРИС БОРИСОВ;СПАС ПАНЧЕВ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ПАВЕЛ ШОПОВ;ГЕРГАНА СТЕФАНОВА;ПЛАМЕН ХРИСТОВ;БОРЯНА ГЕОРГИЕВА;ДОРА ХРИСТОВА;КРЪСТИНА ТАСКОВА;СЛАВИ НЕЦОВ;АНДОН ДОНЧЕВ;СИМЕОН НАЙДЕНОВ;АЛБЕНА НАЙДЕНОВА;ЕЛЕНА АКСИЕВА;ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ;НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ;ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА;АДЛЕН ШЕВКЕД;СЕРГЕЙ КИЧИКОВ;ХАСАН АДЕМОВ;ЕРОЛ МЕХМЕД;ЕРДЖАН ЕБАТИН;ИМРЕН МЕХМЕДОВА;ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ;ТАНЕР АЛИ;ИХСАН ХАККЪ;БЮРХАН АБАЗОВ;ДИМИТЪР АВРАМОВ;СЕВИМ АЛИ;ХАЙРИ САДЪКОВ;СИМЕОН СИМЕОНОВ;ЕЛХАН КЪЛКОВ;РАМАДАН АТАЛАЙ;ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ;МАНОИЛ МАНЕВ;ЕВГЕНИ БУДИНОВ;ТОМА БИКОВ;
Отчет за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори през 2017 г. 820-00-21 23/07/2018 Решение
Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г. 802-00-39 20/07/2018 Решение
Проект за решение във връзка с разискванията по питане № 854-05-41/20.06.2018 г. от народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно политиката на правителството по въпросите на миграцията в България и Европа 854-02-44 20/07/2018 Решение КОРНЕЛИЯ НИНОВА;ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ;ВОЛЕН СИДЕРОВ;МУСТАФА КАРАДАЙЪ;ГЕРГАНА СТЕФАНОВА;
Проект за решение във връзка с разискванията по питане № 854-05-41/20.06.2018 г. внесено от народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно политиката на правителството по въпросите на миграцията в България и Европа 854-02-43 19/07/2018 Решение ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ;ПЛАМЕН НУНЕВ;ТАНЯ ПЕТРОВА;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;ДИАНА САВАТЕВА;ЕМИЛ ТОНЧЕВ;ДИЛЯН ДИМИТРОВ;МАНОИЛ МАНЕВ;ПЛАМЕН ПЕТРОВ;
Доклад относно изслушване на предложения кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса по Раздел V от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание, приети с Решение на Народното събрание на 27 юни 2018 г. (обн. ДВ, бр. 54 от 2018 г.) 853-10-23 18/07/2018 Решение