Срокът за внасяне на предложения за кандидати за управител на Националния осигурителен институт започва да тече от 21 юли 2017 г. и изтича на 4 септември 2017 г. в 18:00 ч.