Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини

01/09/2006
1. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

2. На първо четене законопроект за корпоративното подоходно облагане.
Форма за търсене
Ключова дума
Търсене
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на съдия в Конституционния съд на Република България

    Последни новини