Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г...
15/06/2017
Народното събрание прие годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г. В него се посочва, че през годината пред комисията са образувани 249 административни производства по установяване конфликт на интереси. Най-голям брой производства са инициирани по сигнали на граждани, следвани от държавни органи и юридически лица.

За периода юни 2011 - декември 2016 г. пред комисията са образувани 1748 административни производства, пише в доклада. Тя е приела 1548 решения по производства, като с тях общо е приключила 1647 процедури за установяване конфликт на интереси и се е произнесла по отношение на 2096 лица.

През 2016 г. постъпленията от приватизационни продажби, платени неустойки, лихви и разсрочената част от цената по приватизационни сделки, подлежащи на контрол са в размер на 19 560 000 лв. Това се посочва в отчет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, който Народното събрание прие.

През 2016 г. от предложените за продажба 67 обекта /акции/дялове, имоти-частна държавна собственост миноритарни пакети/, сделки са осъществени за 24 обекта. Постъпленията по приватизационните продажби са общо в размер на 15 806 000 лв.

Народното събрание не прие на първо четене два законопроекта за промени в Изборния кодекс. Със 121 гласа "против", един "въздържал се" и 98 "за" измененията в Изборния кодекс, предложени Цветан Цветанов и група народни представители, не бяха приети. Те предвиждаха да се въведе пълна мажоритарна избирателна система в два тура.

Народното събрание не прие и промените в Изборния кодекс, предложени от Мустафа Карадайъ и група народни представители. 113 народни представители гласуваха „против”, 69 се въздържаха, а "за" бяха 24.
Форма за търсене
Ключова дума
Търсене
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член и заместник–председател на НБКСРС

    Последни новини