Форма за търсене
Вид наказание:
Народен представител:


Дата Народен представител Вид
26/05/2017 АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ Забележка
26/04/2017 СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ Забележка
21/04/2017 АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ Забележка