Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Швеция
8 народни представители към дата
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА