Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Тайланд
7 народни представители към дата
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА
ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ