Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Словения
13 народни представители към дата
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
РУМЕН ПЕТРОВ ГЕНОВ
АЛЕКСАНДЪР МАИРОВ СИДИ
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ДОРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ