Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
 1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация
 2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация
702-01-43
20/10/2005
Първа сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Декларация за спешни мерки срещу опасността от разпространяване на птичи грип на територията на Република България
 • Входящ номер: 554-03-2
 • Дата: 20/10/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Годишен доклад за младежта за 2005 год
 • Входящ номер: 602-03-15
 • Дата: 27/06/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 04/10/2007 - внесен(зала първо гласуване)
 • 04/10/2007 - внесен(зала второ гласуване)
 • 04/10/2007 - приет(зала първо гласуване)
 • 09/11/2007 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала