Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Предстоящо в Народното събрание
сряда, 28/06/2017
четвъртък, 29/06/2017
петък, 30/06/2017
Последни законопроекти
Връзки
Държавен вестник
Държавен вестник
Официално издание на Република България
Регистър
Регистър
по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Регистър
Регистър
по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Студентската програма
Студентската програма
за законодателни проучвания в Народното събрание
Международна
Международна
парламентарна стипендия на Германския Бундестаг
Търсене
Димитър Главчев, председател на 44-то Народно събрание
Пряко предаване на заседание на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите – 29/06/2017, 14:30

Пряко предаване на заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове – 30/06/2017, 10:30

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на членове на ВСС от квотата на Народното събрание

    Последни заседания
    Парламентарен контрол
    Заседания на комисии